စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း နှင့် စကားဝှက် ဆိုင်ရာများ