Telenor ID

En sikker innlogging for alle tjenester

Telenor ID tilbyr alle brukere, en passordløs innlogging for alle apper og tjenester.

Telenor mobil abonnenter kan glede seg over ekstra sikkerhet og enkelhet når de logger inn innlogging, fordi Telenor ID automatisk gjenkjenner og verifiserer mobilnummeret via Telenor sitt mobilnettverk.

Med risikobasert autentisering ivaretas brukerens sikkerhet ved at uvanlige innlogginger avdekkes.

En uvanlig innlogging kan være kun deg selv som er på reise, eller det kan være en annen bruker som forsøker seg på bedrageri ved bruk av din Telenor ID. I begge disse tilfellene vil brukeren oppleve ett eller flere ekstra steg i innloggingen. Løsningen er designet slik for å forhindre bedrageri.

Alle kan bruke Telenor ID gratis, uansett hvilken mobilleverandør de har. Ved innlogging som avdekker høyere risiko, kan Telenor ID fortsatt forespørre passord som et ekstra steg i innloggingen.

Quick access

24h live chat

Email us

English only

24h live chat

English only

Our first response time in live chat is 30 seconds. Our team operates 24 hours a day, 7 days a week throughout the year. You can contact us for support at any time.