Telenor ID

En säker inloggning för alla tjänster

Telenor ID erbjuder alla användare en lösenordsfri inloggning för alla appar och tjänster.

Telenors mobilabonnenter kan njuta av extra säkerhet och enkelhet när de loggar in, eftersom Telenor ID automatiskt känner igen och verifierar mobilnumret via Telenors mobilnät.

Med riskbaserad autentisering skyddas användarens säkerhet genom att upptäcka ovanliga inloggningar.

En ovanlig inloggning kan bara vara dig själv som reser, eller det kan vara en annan användare som försöker fuska med ditt Telenor-ID. I båda fallen kommer användaren att uppleva ett eller flera ytterligare steg i inloggningen. Lösningen är utformad för att förhindra bedrägerier.

Alla kan använda Telenor ID gratis, oavsett vilken mobilleverantör de har. För inloggningar som visar en högre risk kan Telenor ID fortfarande begära lösenord som ett ytterligare steg i inloggningen.

Quick access

24h live chat

Email us

English only

24h live chat

English only

Our first response time in live chat is 30 seconds. Our team operates 24 hours a day, 7 days a week throughout the year. You can contact us for support at any time.